Zittenblijvers?

Wanneer een leerling doubleert of naar een andere groep overgeplaatst wordt, kan dat eenvoudig gedaan worden bij het ‘Instellingenmenu – leerlingen’ (1) de betreffende leerling te selecteren (2) en bij ‘Algemene gegevens – school’ de gewenste groep uit de lijst te kiezen (3). Klik hierna op ‘Opslaan’.

Let wel op bij doublering dat eerst de groepen doorgezet worden voor het nieuwe schooljaar om daarna de betreffende leerling aan de juiste groep te koppelen bij ‘Instellingenmenu – leerlingen – algemene gegevens – school’.