Nieuwe leerling invoeren

Wanneer gedurende het schooljaar leerlingen aangemeld worden, kunnen ze handmatig ingevoerd worden door een gebruiker met ‘administratierechten’.

Als het om meerdere leerlingen gaat, kan ervoor gekozen worden een nieuwe import via een CSV bestand te doen. Let bij nieuwe import via CSV bestand er wel op, dat het hier alleen om nog niet eerder toegevoegde leerlingen gaat om dubbele leerlingen te voorkomen.

Stap 1: Nieuwe ouder toevoegen (indien noodzakelijk)

Als de ouder(s)/verzorger(s) nog geen kinderen op deze basisschool hebben moeten deze eerst als gebruiker voor MySchoolApp Junior worden aangemaakt:

1. Ga naar het instellingmenu.

2. Selecteer ‘Ouders/verzorgers’

3. Klik rechtsboven op ‘Nieuw’

4. Voer in het pop up scherm het emailadres en naam van de ouder in en klik op ‘Opslaan’

Stuur via “Stuur uitnodiging” een email zodat de ouders/verzorgers worden uitgenodigd een wachtwoord aan te maken en de app te downloaden en te gaan gebruiken.

 

Stap 2: Nieuwe leerling toevoegen

De nieuwe leerling wordt handmatig toegevoegd als leerling van de school:

5. Ga naar het instellingenmenu.

6. Selecteer ‘Leerlingen’.

7. Klik rechtsboven op ‘Nieuw’.

8. Voer in het pop up scherm de naam in en klik op ‘Opslaan’.

Stap 3: De nieuwe leerling koppelen aan de ouder(s)/verzorger(s)

De nieuwe leerling komt onderaan de lijst en kan gemakkelijk via de zoekfunctie geselecteerd worden. Klik op de naam.

9. Klik in het submenu op ‘Ouders/verzorgers’.

 

10. Selecteer via het plusje de juiste ouder/verzorger uit de lijst, om de ouder aan het kind te koppelen.

11. Via het kruisje kan de ouder ook weer verwijderd worden.
Wanneer ouders later in de app andere contactpersonen toegevoegd hebben, zijn deze hier ook terug te vinden. Door de naam te selecteren zijn de contactgegevens rechts zichtbaar.

12. Klik in het submenu op ‘Algemene gegevens’, scrol iets naar beneden en koppel bij ‘School-groep’ de juiste groep aan deze leerling. Nu wordt deze leerling ook in de betreffende groep in de leerlingenlijst getoond. (de velden bij de leerling, ook de medische gegevens, worden gevuld door de ouders in de app)