Ouders/verzorgers

Bij ‘Ouders/verzorgers’ in het instellingenmenu zijn de ouders te selecteren, worden alle geïmporteerde ouders/verzorgers getoond en zijn de door de ouders in de app ingevoerde contactgegevens inzichtelijk. In geval van nieuwe leerlingen kunnen hier ook de ‘nieuwe’ ouders/verzorgers worden toegevoegd.

In het submenu staan onder ‘Algemene gegevens’ de contactgegevens van de gebruiker van de app.

Bij ‘Kinderen’ worden de kinderen getoond welke aan deze ouder gekoppeld zijn. Door het kind te selecteren zijn de door de ouder ingevoerde gegevens over hun kind zichtbaar.

Bij ‘Contactgegevens’ worden alle extra contactgegevens getoond die door de ouder in de app aangemaakt kunnen worden. Hier zouden bijvoorbeeld oppas, noodnummer en andere ouder/verzorger weergegeven kunnen worden als deze door de ouders/verzorgers via de app zijn toegevoegd.

Door de knop “Verwijderen” te gebruiken wordt de toegang tot de app geblokkeerd en verdwijnt de ouder bij alle gekoppelde leerlingen.

 

Na het importeren via CSV-bestand

Na de import via het CSV bestand staat er bij voornaam, ouder/verzorger + de naam van de leerling. Dit is door de ouders zelf in de app aan te passen, maar ook indien gewenst hier bij ‘Ouders/verzorgers’ in de portal.

  • Nieuwe leerlingen gedurende het schooljaar

Wanneer er gedurende het jaar nieuwe leerlingen op school komen, worden deze handmatig ingevoerd. De ouders/verzorgers worden toegevoegd door rechtsboven op ‘Nieuw’ te klikken. Er verschijnt dan een pop-upscherm waar het mailadres en de naam van de ouder ingevoerd kan worden. Klik hierna op ‘Opslaan’.

ouders01

 

Wanneer de zojuist aangemaakte ouder geselecteerd wordt, ziet u links het submenu met drie buttons. Ga naar ‘Kinderen’ en koppel hier de kinderen door op het plusje te klikken en het juiste kind te selecteren uit de lijst. Om dit te kunnen doen moet eerst bij het ‘instellingenmenu – Leerlingen’ de kinderen zijn toegevoegd. (zie ook supportpagina Leerlingen) Klik hierna op opslaan.

ouders03

 

ouders02

 

Uitnodiging versturen (link naar de store en wachtwoord instellen)

Wanneer u de ouder de link wilt versturen om de app te downloaden en hun eigen wachtwoord in te stellen, klikt u op de button ‘Stuur uitnodiging’ achter de gewenste ouder.