Notificaties

Bij ‘Mijn berichten’ kan de gebruiker in de app een bericht versturen aan de groep, de leerkracht of een combinatie daarvan. De ontvanger kan het bericht/pushnotificatie op de telefoon zien  en (vanaf najaar 2015) in ‘Nieuwsberichten’ teruglezen of via de email lezen. In de portal worden deze instellingen per type bericht beheerd. De leerkracht kan tevens vanuit de portal berichten versturen bij zijn/haar eigen groepspagina.

Via “instellingen – Notificaties” zijn 5 standaardberichten te beheren, die afhankelijk van de instellingen in een versie (leerkracht of ouder) van MySchoolApp Junior gebruikt kunnen worden.

De volgende instellingen zijn mogelijk:

Omschrijving:

  • Er kan voor een eigen invulling van de omschrijving van het bericht gekozen worden, welke door de gebruikers te selecteren is in de app. In de portal staan standaard 5 omschrijvingen, welke getoond worden wanneer er bij ‘Omschrijving’ niets ingevuld wordt.

Notificatie te kiezen door:

  • Er kan een keuze gemaakt worden tussen leerkracht en ouder/verzorger of beiden. Wanneer hier voor leerkracht gekozen wordt, kan dit type bericht niet door ouders in de app geselecteerd worden en andersom.

Ontvangers:

  • Bij een bericht in de app wordt geen geadresseerde ingevuld. Het bericht gaat automatisch naar de leerkracht of ouders van een groep of naar beiden, afhankelijk van de keuzen die hier gemaakt worden.

Verzenden via:

  • Er kan een keuze gemaakt worden tussen email en pushnotificatie of beiden. Wanneer pushnotificatie geselecteerd wordt, verschijnt het bericht direct op de smartphone van de ontvanger en is het (najaar 2015) terug te vinden onder “Nieuwsberichten” in de app.

CC naar:

  • Iedere notificatie kan als CC naar een ingevoerd emailadres verstuurd worden. Dit is bijvoorbeeld handig bij absentiemeldingen. De leerkracht kan een mail en pushnotificatie ontvangen en tegelijkertijd kan de administratie ook een email krijgen om de absentiemelding te verwerken. Zo komt de absentiemelding altijd op school terecht, ook in geval van afwezigheid van de leerkracht.

Let op!! Indien het niet wenselijk is een ouder naar de andere ouders van de groep een bericht te laten sturen buiten de leerkracht om, moet altijd de leerkracht bij de ontvangers geselecteerd worden.

notificatie