Leerlingen

Bij ‘Leerlingen’ in het instellingenmenu staan alle ingevoerde leerlingen. Door een leerling te selecteren, komt u in het kind profiel in de portal welke gevuld is door de ouders in de app. Ook kan hier de groep waaraan de leerling gekoppeld is, gewijzigd worden.

Groep leerling wijzigen

In het submenu aan de linkerkant ziet u de ‘Algemene gegevens’, de ‘ Medische gegevens’ en ‘Ouder/verzorgers’.

Bij ‘Algemene gegevens’ zijn gegevens in te vullen, maar dienen voornamelijk door de ouder gevuld te worden.

De ‘Medische gegevens’ worden volledig gevuld door de ouders. Daarom zijn de velden grijs. Wanneer hier geen inhoud getoond wordt, heeft de ouder dit bij het betreffende kind profiel bij ‘Mijn kind(eren)’ niet (volledig) gevuld.

Bij ‘Ouders/Verzorgers’ zijn de gekoppelde ouders/verzorgers zichtbaar. Wanneer hier geen ouder getoond wordt, kan hier de koppeling gemaakt worden.

Om een ouder te koppelen klikt u op het grijze vakje met plustekentje. Hierna kunt u de betreffende ouder uit de pop-uplijst selecteren en is de ouder aan de leerling gekoppeld.

Via het rode vakje kan de koppeling met deze ouder verwijderd worden. Het gaat hier alleen om het verwijderen van de koppeling. De ouder is nog wel zichtbaar bij instellingenmenu ‘Ouders/Verzorgers’.

Ouder kind koppeling

Wanneer de ouder niet in de lijst zichtbaar is, moet u eerst de ouder aanmaken in het instellingenmenu – ‘Ouders/Verzorgers’. (zie supportpagina Ouders/Verzorgers)