Leerkrachten

Bij ‘Leerkrachten’ in het instellingenmenu worden de gegevens getoond, die door de leerkracht in de app zijn ingevoerd. Het kopje ‘Groepen’ in het submenu (de grijze balk) toont de aan de leerkracht gekoppelde groepen.

Bij nieuwe leerkrachten en bij het in gebruik nemen van MySchoolApp Junior kunnen alle leerkrachten hier worden ingevoerd via de button ‘Nieuw’ en gekoppeld worden aan de juiste groep. Wanneer ingelogd is als leerkracht is er geen toegang tot het instellingen menu.

leerkrachtWanneer de naam van de leerkracht is ingevoerd, is de naam selecteerbaar in de lijst. Bij de ‘Algemene gegevens’ in het submenu van de zojuist ingevoerde leerkracht is dan alleen de naam zichtbaar. De overige gegevens worden later getoond, wanneer de betreffende leerkracht zijn adres, mailadres en telefoonnummer in de app heeft ingevoerd.

 

Bij ‘Groepen’ in het submenu kan via het plusje de juiste groep(en) aan de leerkracht gekoppeld worden, door de gewenste groep uit de lijst te selecteren. Door naast het venster te klikken, verdwijnt het weer. Er kunnen zoveel groepen als nodig gekoppeld worden aan de leerkracht.

leerkracht2

Hierna moet bij ‘Gebruikers’ het mailadres van de leerkracht ingevoerd worden, waarna de naam van de leerkracht aan het mailadres gekoppeld kan worden. Dit is noodzakelijk om de berichten bij de leerkracht via mail of notificatie aan te laten komen.

Aan het begin van een nieuw schooljaar kan het zijn dat de leerkracht een andere groep krijgt. De oude groep (alleen de koppeling) kan dan verwijderd worden via het rode vakje met kruisje. Wanneer een leerkracht het nieuwe schooljaar bijvoorbeeld weer groep 4 krijgt, hoeft hier niets aangepast te worden. Er worden dan nieuwe leerlingen aan groep 4 gekoppeld, waardoor de leerkracht ook automatisch aan zijn nieuwe groep leerlingen gekoppeld is.