Instellingen

Het menu instellingen is door de beheerder van de school te benaderen. U vindt hier de instellingen die bepalen hoe er vanuit uw school met MyschoolApp Junior gewerkt kan worden. De volgende functies worden via ‘Instellingen’ geregeld:

  • Beheer logo en kerngegevens van de school
  • E-mail en API-key van de beheerder
  • De instellingen die het berichtenverkeer regelen
  • De mogelijkheid om grote hoeveelheden ouders / verzorgers en leerlingen te importeren

Instellingen Lees er meer over op de afzonderlijke pagina’s. Schroom niet om contact met ons op te nemen als u ondersteuning nodig heeft bij deze instellingen.