Mijn groep

In de app wordt hier de groep getoond van het geactiveerde kindprofiel. De leerkrachten worden getoond en op alfabetische volgorde de kinderen die in de groep zitten.

App_mijnkindgroep_1De ouders en leerkrachten kunnen de gegevens bekijken die door andere ouders/verzorgers gedeeld worden. Kiezen ze voor een eigen kind, dan kunnen de gegevens gelijk ook aangepast worden. De aangepaste gegevens worden ook direct aangepast in de portal-weergave en app-versie van de leerkracht(en) van de desbetreffende groep.

De door de ouders/verzorgers ingevoerde geboortedatum zorgt ervoor dat in de ‘Groepskalender‘ de verjaardag getoond wordt, zowel in de app als in de portalweergave.

Mocht de naam van een leerkracht niet getoond worden dan kan deze toegevoegd worden via ‘Beheer leerkrachten‘ in de portal.

Mocht de naam van een leerling niet getoond worden dan kan deze toegevoegd worden via ‘Beheer leerlingen‘. Als een kind van groep wisselt, kan dit uit veiligheidsoogpunt uitsluitend in de portal uitgevoerd worden door een leerkracht of beheerder.