Mijn berichten

Bij ‘Mijn berichten’ kan de gebruiker van de app een bericht versturen aan de groep, de leerkracht of een combinatie daarvan.App_iPhone_mijnberichten_NW

Via de portal zijn 5 standaardberichten te beheren, die afhankelijk van de instellingen in de portal, in een versie (leerkracht of ouder) van MySchoolApp Junior gebruikt kunnen worden.

Ouders en leerkrachten kunnen berichten sturen aan elkaar; ouders aan de leerkracht en de leerkracht aan een groep ouders.  MySchoolApp Junior koppelt een bericht automatisch aan het ‘kindprofiel’ dat geactiveerd is, en selecteert op basis daarvan welke leerkrachten en welke ouders het bericht moet kunnen lezen in ‘Nieuwsberichten‘. Er hoeft dus geen geadresseerde ingevuld te worden.

In de portal kan ingesteld worden dat een ‘Bericht’ standaard aan een e-mailadres toegestuurd kan worden. Dit is bijvoorbeeld handig om een absentiemelding van een leerling ook gelijk administratief te kunnen verwerken.

Gebruikers van de app kiezen één van de standaardberichten, voeren een onderwerp in en kunnen extra tekst toevoegen aan het bericht.

Alle berichten worden getoond bij de app-gebruikers onder ‘Nieuwsberichten’; via de instellingen in de portal kan er ingesteld worden welk type bericht ook als e-mail en/of als push-notificatie verstuurd wordt.